Có 1 kết quả:

biāo gāo

1/1

biāo gāo

giản thể

Từ điển phổ thông

độ cao, mức, cấp

Từ điển Trung-Anh

(1) elevation
(2) level