Có 1 kết quả:

zhàn bǎn

1/1

zhàn bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pallet