Có 1 kết quả:

lì shù ㄌㄧˋ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

oak tree