Có 1 kết quả:

lán wèi

1/1

lán wèi

giản thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, rào chắn

Từ điển Trung-Anh

(numeric, data) field