Có 1 kết quả:

lán wèi ㄌㄢˊ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển phổ thông

hàng rào, rào chắn

Từ điển Trung-Anh

(numeric, data) field