Có 1 kết quả:

lán quān ㄌㄢˊ ㄑㄩㄢ

1/1

Từ điển phổ thông

chuồng nuôi súc vật

Từ điển Trung-Anh

(1) pen
(2) animal yard