Có 1 kết quả:

lán guì

1/1

lán guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 攔櫃|拦柜[lan2 gui4]