Có 1 kết quả:

shù yè

1/1

shù yè

giản thể

Từ điển phổ thông

lá cây

Từ điển Trung-Anh

tree leaves