Có 1 kết quả:

shù zhī zhuàng jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

dendrite (crystallography)