Có 1 kết quả:

shù pí

1/1

shù pí

giản thể

Từ điển phổ thông

vỏ cây

Từ điển Trung-Anh

tree bark