Có 1 kết quả:

shù tū

1/1

shù tū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dendrite (branched projection of a neuron)