Có 1 kết quả:

shù lí

1/1

shù lí

giản thể

Từ điển phổ thông

hàng rào có trồng cây

Từ điển Trung-Anh

hedge