Có 1 kết quả:

shù wā

1/1

shù wā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tree frog