Có 1 kết quả:

shù má què

1/1

shù má què

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian tree sparrow (Passer montanus)