Có 1 kết quả:

shuān pí

1/1

shuān pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cork