Có 1 kết quả:

shuān pí lì

1/1

shuān pí lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese cork oak (Quercus variabilis)