Có 1 kết quả:

Qī xiá qū

1/1

Qī xiá qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qixia District of Nanjing City 南京市 in Jiangsu 江蘇|江苏