Có 1 kết quả:

lì bān dù juān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) banded bay cuckoo (Cacomantis sonneratii)