Có 1 kết quả:

lì bān fù wú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Jankowski's bunting (Emberiza jankowskii)