Có 1 kết quả:

lì shù yā

1/1

lì shù yā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser whistling duck (Dendrocygna javanica)