Có 1 kết quả:

lì rán ㄌㄧˋ ㄖㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) shivering
(2) shuddering

Một số bài thơ có sử dụng