Có 1 kết quả:

lì ěr fèng méi ㄌㄧˋ ㄦˇ ㄈㄥˋ ㄇㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Indochinese yuhina (Yuhina torqueola)