Có 1 kết quả:

lì ěr wú ㄌㄧˋ ㄦˇ ㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut-eared bunting (Emberiza fucata)