Có 1 kết quả:

lì bèi duǎn jiǎo bēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut bulbul (Hemixos castanonotus)