Có 1 kết quả:

lì sè

1/1

lì sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

maroon (color)