Có 1 kết quả:

lì tóu fēng hǔ ㄌㄧˋ ㄊㄡˊ ㄈㄥ ㄏㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut-headed bee-eater (Merops leschenaulti)