Có 1 kết quả:

lì xiāo

1/1

lì xiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental bay owl (Phodilus badius)