Có 1 kết quả:

lì yuān

1/1

lì yuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Brahminy kite (Haliastur indus)