Có 1 kết quả:

xiào chē

1/1

xiào chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

school bus