Có 1 kết quả:

xǔ xǔ

1/1

xǔ xǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vivid

Một số bài thơ có sử dụng