Có 1 kết quả:

xǔ xǔ rú shēng

1/1

xǔ xǔ rú shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vivid and lifelike (idiom); true to life
(2) realistic