Có 1 kết quả:

xǔ xǔ shēng huī

1/1

Từ điển Trung-Anh

resplendent