Có 1 kết quả:

zhū shì huì shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Japanese limited company
(2) corporation
(3) public company
(4) Ltd
(5) p.l.c.
(6) Corp
(7) Japanese pr. kabushiki-gaisha