Có 1 kết quả:

Zhū zhōu xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhuzhou county in Zhuzhou 株洲, Hunan