Có 1 kết quả:

kǎo shǔ

1/1

kǎo shǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Castanopsis, genus of evergreen trees