Có 1 kết quả:

kǎo lǎo

1/1

kǎo lǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

round-bottomed wicker basket