Có 1 kết quả:

hé sì jí gòng zhèn ㄏㄜˊ ㄙˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear quadrupole resonance (physics)