Có 1 kết quả:

hé wēi shè

1/1

hé wēi shè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear deterrence