Có 1 kết quả:

hé fèi wù

1/1

hé fèi wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear waste