Có 1 kết quả:

hé rè ㄏㄜˊ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear heat