Có 1 kết quả:

hé rè

1/1

hé rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear heat