Có 1 kết quả:

hé néng

1/1

hé néng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

năng lượng hạt nhân

Từ điển Trung-Anh

nuclear energy