Có 1 kết quả:

hé cái jūn

1/1

hé cái jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear disarmament