Có 1 kết quả:

hé cái jūn

1/1

hé cái jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear disarmament