Có 1 kết quả:

hé shì

1/1

hé shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear weapons test