Có 1 kết quả:

hé jūn bèi

1/1

hé jūn bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear arms