Có 1 kết quả:

hé mén jiàn ㄏㄜˊ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear threshold