Có 1 kết quả:

hé mén jiàn

1/1

hé mén jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear threshold