Có 1 kết quả:

gēn běn fǎ

1/1

gēn běn fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fundamental law
(2) body of basic laws