Có 1 kết quả:

gēn shēn dì gù ㄍㄣ ㄕㄣ ㄉㄧˋ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

deep-rooted (problem etc)