Có 1 kết quả:

gēn shēn dì gù

1/1

gēn shēn dì gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deep-rooted (problem etc)