Có 1 kết quả:

gēn chá

1/1

gēn chá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stubble