Có 1 kết quả:

gēn hào

1/1

gēn hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

radical sign √ (math.)